Čo bolo 2018/2019


"Čo vieš o hviezdach ?", kraj
Po úspešnej reprezentácii našich žiakov v okresnom kole, sa...
Matematická olympiáda kraj
Dňa 2.4.2019 sa konalo krajské kolo matematickej olympiády ...
Fyzikálna olympiáda kraj
Dňa 15.5.2019 sa konalo krajské kolo fyzikálnej olympiády...
Mladý Európan
Po víťazstve na regionálnom kole sa tím žiakov našej školy...
Deň európskych tradícií a MDD
V piatok 31.5 na sviatok všetkých detí sa na našej...
Úsmev ako dar
V piatok 24. mája participovali naši žiaci zo Žiackej...
Krajské kolo CHO
Dňa 17.05.2019 sa na katedre chémie FPV UMB v Banskej...
Poznávaci zájazd do Moskvy
V dňoch 25. 28.5.2019 absolvovali žiaci našej školy ...
Neziderské jazero - Viedeň
Začiatkom mája 2019 sa uskutočnila tradičná biologicko-jazyková...
Oceňovanie v CVČ
Tak ako po iné roky aj tento rok sa v utorok 21. mája 2019...
Dejepisná olympiáda
V prvých májových dňoch sa v krásnom prostredí kúpeľného...
Exkurzia Berlín
V dňoch 4.-7. apríla 2019 sa uskutočnila pre žiakov školy...
"MASTERCLASSES"
Budúci seminaristi a maturanti z fyziky sa 11. apríla 2019...
"Čo vieš o hviezdach?"
Dňa 4. apríla 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili...
Matematika opäť boduje
Tentokrát v Krajskom kole matematickej olympiády...
História Novohradu
Projekt História Novohradu je mnohým našim žiakom už známy svojimi...
Chemická olympiáda, kraj
Krajské kolo chemickej olympiády, ktoré sa konalo 04. 04. 2019 v...
Testovanie 9
Vôbec po prvýkrát v histórií testovania žiakov deviatych ročníkov...
Mladý Európan 2019
Dňa 2. apríla 2019 sa uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej...
Povedomie o autizme
Autizmus je ochorenie (porucha), ktorému v decembri roku...
Deň učiteľov
ĎAKUJEME všetkým žiakom zo ŽŠR, ktorí nám pripravili...
O našej knižnici
Jedným z posledných skvelých počinov našich šikovných...
Dejepisná súťaž
Dejepisná súťaž študentov gymnázií ČR a SR je nesporne...
Dejepisná olympiáda, KK
Naši študenti sa pravidelne zapájajú do dejepisnej olympiády....
Olympiáda v ruskom jazyku
25. marca 2019 dôstojne reprezentovali našu školu...
ONJ celoštátne kolo
V dňoch 17.3.-18.3.2019 sa uskutočnilo v Bratislave...
Hviezdoslavov Kubín (8G vetva)
Po úspechoch veľkých študentov dnes zabodovali...
FO a MO okresné kolo
Skvelá správa k nám dorazila 13. marca z okresného...
Dejepisná exkurzia
Maturitný týždeň bol sprevádzaný mnohými aktivitami...
KK Olympiády v NJ
Dňa 16. feruára 2019 sa uskutočnilo krajské kolo ONJ...
OK Olympiády v AJ
Dňa 16. januára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo OAJ...
OK Olympiády v NJ
Dňa 17. 1. 2019 sa v CVČ Magnet konalo okresné kolo...
Best in Deutsch
Aj tento školský rok sa konala súťaž v nemeckom jazyku...
Best in English
Tohtoročného kola súťaže sa zúčastnilo 922 stredných škôl...
Gymnaziáda 2018
Už niekoľko rokov je peknou tradíciou našej školy...
Odhaľovanie pamätnej tabule
Jedenásteho decembra sa v Lučenci konala...
René gymnazistov 2018
Ocenenie Anasoft Litera pre novú pôvodnú prózu...
Súťaž ibobor
V týždni od 12. novembra 2018 do 15. novembra...
JUNIOR NÁBOJ 2018
Dňa 23. 11. 2018 sa konal v priestoroch CVČ...
Návšteva štátneho tajomníka
Vážime si včerajšiu (3.12.2018) vzácnu...
Zenit v programovaní
Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže...
S Banášom o Štefánikovi
Pri stom výročí vzniku Československa...
Oslava Mikuláša
Dňa 3.12. sa aj u nás zastavil Mikuláš...
História Novohradu
Minulý týždeň sa traja naši študenti zúčastnili...
Dejepisná súťaž
Minulý týždeň sa traja naši študenti zúčastnili...
Fyzikálny náboj
Dňa 16. novembra 2018 sa konal 20. ročník...
Native speaker
V mesiacoch október a november nám s výučbou...
Imatrikulácia prváci
V piatok 9. novembra 2018 absolvovali aj naši...
Študentská kvapka krvi
Niektoré skutky ľudí nepotrebujú veľa slov...
Beseda o literatúre
Začiatkom septembra sa naši čítaniachtiví žiaci, ako...
Prednáška s historikom
8. novembra sa vybraní žiaci nášho gymnázia zúčastnili...
Imatrikulácia príma
Trieda príma dňa 26.októbra 2018 úspešne absolvovala...
Európsky deň jazykov
Každoročne si 26. septembra pripomíname Európsky deň...
Prednáška o eurofondoch
Dozvedeli sme sa mnoho nových informácií...
Slávnostné otvorenie školského roka
V pondelok 3.septembra 2018 aj naša škola otvorila...