Americká lektorka na GBSTLC


Na pôde školy sme od začiatku školského roka 2023/24 privítali americkú lektorku Emily Kapner.
Zaslúžila sa o to Mgr. Lea Segečová, ktorá sa úspešne uchádzala o Fulbright program a ktorej aj touto cestou chcem poďakovať.
Americký senátor William Fulbright v roku 1945 vyslovil myšlienky, ktoré sú zvlášť v tejto dobe aktuálne! "Poslaním projektu je priniesť trochu viac vedomostí, trochu viac rozumu a trochu viac súcitu do svetových záležitostí a tým zvýšiť šancu, že sa národy konečne naučia žiť v mieri a priateľstve."
Prajem žiakom inšpiratívne zážitky, spoznávanie nových tradícií a kultúry a hlavne zdokonalenie sa v svetovom jazyku číslo 1 a to v gramatike aj v konverzácii.
Prajem americkej lektorke, aby sa jej na Slovensku páčilo, aby nadviazala nové hodnotné priateľstvá s vyučujúcimi aj so žiakmi...
RNDr. Jarmila Muchová, riaditeľka školy