Rozvrh a zastupovanie je pre žiakov prístupné po prihlásení nahttps://gbstlc.edupage.org v menu "Vyučovanie".

OZNAM
Vážení zákonní zástupcovia, milí študenti.
Dňa 10.januára 2022 sa začína prezenčné vyučovanie, preto Vás žiadame, aby ste sa pred nástupom do školy otestovali Ag samotestami, ktoré ste obdržali v škole. Zároveň nezabudnite do Edupage stránky nahrať aj použitie tohoto samotestu. Vyučovanie bude prebiehať na základe ŠKOLSKÉHO SEMAFORU, a preto je potrebné, aby ste pred nástupom odovzdali aj "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" prostredníctvom stránky Edupage.
Za vašu ústretovosť Vám vopred ďakujem a tešíme sa na Vás.
Mgr. Helena Maráková, riaditeľka školy

OZNAM
Vážení zákonní zástupcovia, milí študenti.
Na základe vyhlášky č.262 zo dňa 24.novembra 2021 sa nariaďuje všetkým žiakom našej školy prekryť horné dýchacie cesty v interiéri. Horné cesty dýchacie je možné prekryť inou preventívnou pomôckou, a to použitím rúška, šálu alebo šatky (§2 ods.3). Nariadenie platí s okamžitou platnosťou.
Vopred ďakujeme za spoluprácu.
Mgr. Helena Maráková, riaditeľka školy

Vitajte na webovej stránke Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci (GBST LC). Naše gymnázium má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania už od roku 1590 a zaraďujeme sa medzi vôbec najstaršie vzdelávacie organizácie na Slovensku.
      Vzdelávanie je zabezpečené v obidvoch štandardných gymnaziálnych formách, a to ako v osemročnom tak aj v štvorročnom profile štúdia.
skola
oznamy


Naši sponzori:
Kontakty:
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy
Haličská cesta č. 9
984 03 Lučenec
telefón: 047 433 32 32
e-mail: skola@gbstlc.sk

lucenec bbsk osobnyudaj fle_fr