Rozvrh jazykovej školy šk. rok 2021/2022


Pondelok
Predmet SK2 ANJ VK1 ANJ PK ANJ
Miestnosť č. 111 č. 110 č. 114
Učiteľ Mgr. Frederika Lučanská Mgr. Katarína Korimová Mgr. Juraj Blažek

Streda
Predmet SK2 ANJ VK1 ANJ PK ANJ
Miestnosť č. 111 č. 110 č. 114
Učiteľ Mgr. Frederika Lučanská Mgr. Katarína Korimová Mgr. Juraj Blažek