Rozvrh jazykovej školy šk. rok 2023/2024


Pondelok
Kurz VK1 ANJ PK2 ANJ
Miestnosť č. 111 č. 114
Učiteľ PhDr. Zuzana Štefancová Mgr. Juraj Blažek
Čas 14.30 - 16.00 14.30 - 16.00

Utorok
Kurz SK2 ANJ
Miestnosť č. 110
Učiteľ Mgr. Jana Dobrová
Čas 14.30 - 16.00

Streda
Kurz VK1 ANJ PK2 ANJ
Miestnosť č. 111 č. 114
Učiteľ PhDr. Zuzana Štefancová Mgr. Juraj Blažek
Čas 14.30 - 16.00 14.30 - 16.00

Štvrtok
Kurz SK2 ANJ
Miestnosť č. 110
Učiteľ Mgr. Jana Dobrová
Čas 14.30 - 16.00