Medveď biely

Charakteristika

medveď1 medveď4

Potrava

medveď2

Prostredie

medveď3