Práca z informatiky

V maturitnom ročníku je na CVI práca s vektorovým grafickým editorom.
Stanka Urbanová (4.C) je tvorivá, šikovná a trpezlivá. Vytvorila zaujímavý obraz speváka Holland.
Emília Blahútová