Práce z informatiky


Školský rok 2020/2021

Webstránky študentov 3.B a septimy (kaskadový štýl)


Školský rok 2019/2020

Webstránky (kaskadový štýl)

Rastrový editor

Animácie