Práce z informatiky


Školský rok 2023/2024

Animácie

Včielka, Tina Paľagová Horiaci krík, Bianka Komárová
Žaba, Natália Šinková Pravek, Oliver Novák

Vektorový grafický editor (CVI)

Školský rok 2022/2023

Webstránky študentov 3.C na predmete INF (kaskadový štýl)

Webstránky študentov maturitných tried vytvorených na predmete CVI (kaskadový štýl)

Vektorový grafický editor 3.C a 4.C

Školský rok 2020/2021

Webstránky študentov 3.B a septimy (kaskadový štýl)


Školský rok 2019/2020

Webstránky (kaskadový štýl)

Rastrový editor

Animácie