Hlavné zásady pre prezentovanie sa na Internete

Priehľadnosť

Web musí byť priehľadný, aby sa v ňom človek ľahko orientoval a našiel potrebnú informáciu. Pokiaľ sa návštevník na webe nevyzná na prvý pohľad, spravidla stránku opustí a hľadá inde. Na Internete je nespočetné množstvo ďalších stránok.

Dostupnosť

Stránky by mali byť dostupné pre najširší okruh užívateľov Internetu. Optimalizácia pre rôzne moderné prehliadače používané pod rôznymi operačnými systémami. Optimalizácia pre zrakovo postihnutých a pod. Základom je dodržovanie štandardu pri písaní kódu, aby web bol správne napísaný podľa normy. (http://validator.w3.org/)

Rýchlosť

I v dnešnej dobe rýchleho Internetu je dobré voliť komponenty stránok tak, aby mali rozumnú veľkosť a stránky sa tak nezobrazovali dlho. I v dnešnej dobe optických pripojení sa využíva napr. pomalé mobilné pripojenie (GPRS).

Aktuálnosť

Web musí byť aktuálny. Pokiaľ sú na ňom staré informácie, užívateľ nemá dôvod sa na stránky vracať. Preto by na webe nemali byť už nepravdivé údaje a je dobré aktuálne na web prispievať novými informáciami (pokiaľ sa nejedná len o statickú prezentáciu).

Príjemný vzhľad

Každý návštevník po navštívení stránok zbadá najprv design webu. Ten by ho mal na prví pohľad zaujať a prinútiť ho, aby pokračoval v jej prehliadaní.