Konzultačné hodiny - školský rok 2022/2023


P. č. Priezvisko a meno, titul Deň Čas Miestnosť
1. Aláčová Vavrincová Miroslava, Mgr. Streda 14:00-15:00 Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
2. Bahledová Terézia, Mgr., PhD. Utorok 13:30-14:30 Kancelária ZRŠ, č.d.214/I. poschodie
3. Balkovská Slavka, Mgr. Streda 13:00-14:00 Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
4. Belovová Mária, Mgr. Streda 13:30-14:30 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
5. Blahútová Emília Štvrtok 12:30-14:00 Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
6. Blažek Juraj, Mgr. Pondelok 13:10-14:15 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
7. Dzúrová Anita, Mgr. Pondelok 13:00-14:00 Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
8. Fulajtárová Zuzana, Mgr. Streda 13:30-14:30 Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
9. Gmitterová Andrea, Mgr. Pondelok 13:15-14:15 Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie
10. Gúgľava Ivan, PaedDr. Pondelok 13:30-14:30 Kancelária ZRŠ, č.d.214/I. poschodie
11. Halušková Henrieta, PaedDr. Stred 13:00-14:00 Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
12. Hraško Ivan, Mgr. Štvrtok 13:30-14:30 Kabinet slovenského jazyka, č.d. 315/II. poschodie
13. Hrončeková Alica, PhDr. Utorok 13:00-14:00 Kabinet nemeckého a ruského jazyka, č.d. 117/prízemie
14. Janková Agáta, PaedDr. Pondelok 14:00-15:00 Kabinet č.d. 122 prízemie
15. Josifovová Monika, PaedDr. Streda 13:00-14:00 Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
16. Kanátová Hedviga, PhDr. Streda 13:30-14:30 Kabinet nemeckého a ruského jazyka, č.d. 117/prízemie
17. Karman Karol, Mgr. JUDr. Utorok 13:30-14:30 Kabinet č.d. 122 prízemie
18. Koprdová Elena, PaedDr. Utorok 13:00-14:00 Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
19. Korimová Katarína, Mgr. Streda 13:15-14:15 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/byt domovníka - prízemie
20. Korimová Tatiana, Mgr. Štvrtok 13:30-14:30 Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie
21. Koza Rastislav, Mgr. Streda 13:30-14:30 Kabinet geografie, č.d.116/prízemie
22. Krnáč Ivan, Mgr. Pondelok 13:00-14:00 Kabinet TSV (telocvičňa)
23. Krpeľanová Helena, Mgr. Streda 13:00-14:00 Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
24. Kružliak Ján, Ing. Utorok 13:30-14:30 Kabinet č.d. 122 prízemie
25. Látka Boris, Mgr.. Štvrtok 13:00-14:00 Kabinet TSV (telocvičňa)
26. Lučanská Frederika, Mgr. Pondelok 13:15-14:15 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
27. Lučanský Lukáš, Mgr. Utorok 13:30-14:30 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
28. Macková Danka, Mgr. Štvrtok 13:00-14:00 Kabinet biológie, č.d. 101/prízemie
29. Maráková Helena, Mgr. Pondelok 13:00-14:00 Kabinet TSV (telocvičňa)
30. Melicherová Elena, PaeDr. Utorok 13:30-14:30 Kabinet slovenského jazyka, č.d. 315/II. poschodie
31. Muchová Jarmila, RNDr. Utorok 13:30-14:30 Kancelária riaditeľky školy, č.d. 205/I. poschodie
32. Ondrášiková Marta, Mgr. Štvrtok 13:00-14:00 Kabinet biológie, č.d. 101/prízemie
33. Öllösová Marta, Mgr. Štvrtok 13:10-14:10 Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
34. Pšenicová Zuzana, Mgr. Pondelok 13:30-14:30 Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
35. Rácz Róbert, Mgr. Utorok 14:00-15:00 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/byt domovníka -prízemie
36. Sarvašová Tatiana, RNDr. Štvrtok 13:10-14:10 Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
37. Segečová Lea, Mgr. Pondelok 13:15-14:15 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
38. Strmeňová Edita, Mgr. Streda 14:00-15:00 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
39. Šestina Arpád, PaedDr. Utorok 13:15-14:15 Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
40. Šusteková Anna, Mgr. Streda 13:30-14:30 Kabinet geografie, č.d.116/prízemie