Konzultačné hodiny - školský rok 2021/2022


P. č. Priezvisko a meno, titul Deň Čas Miestnosť
1. Adámeková Dominika, Bc. Utorok 13:00-13:45 Kabinet č.d. 122 prízemie
2. Aláčová Vavrincová Miroslava, Mgr. Štvrtok 14:00-14:45 Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
3. Balkovská Slavka, Mgr. Štvrtok 14:00-14:45 Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
4. Belovová Mária, Mgr. Utorok 14:00-14:45 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
5. Blahútová Emília Utorok 14:00-14:45 Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
6. Blažek Juraj, Mgr. Pondelok 14:00-14:45 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
7. Dzúrová Anita, Mgr. Štvrtok 14:00-14:45 Kancelária ZRŠ VVČ, č.d.214/I. poschodie
8. Fulajtárová Zuzana, Mgr. Utorok 14:00-14:45 Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
9. Gmitterová Andrea, Mgr. Štvrtok 14:00-14:45 Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie
10. Gúgľava Ivan, PaedDr. Utorok 14:00-14:45 Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
11. Halušková Henrieta, PaedDr. Pondelok 14:00-14:45 Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
12. Hraško Ivan, Mgr. Štvrtok 14:00-14:45 Kabinet slovenského jazyka, č.d. 315/II. poschodie
13. Hrončeková Alica, PhDr. Utorok 14:00-14:45 Kabinet nemeckého a ruského jazyka, č.d. 117/prízemie
14. Janková Agáta, PaedDr. Pondelok 14:00-14:45 Kabinet č.d. 122 prízemie
15. Josifovová Monika, PaedDr. Utorok 14:00-14:45 Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
16. Juriga Jozef, Mgr. Utorok 14:00-14:45 Knižnica/suterén
17. Kanátová Hedviga, PhDr. Streda 14:00-14:45 Kabinet nemeckého a ruského jazyka, č.d. 117/prízemie
18. Karman Karol, Mgr. JUDr. Utorok 14:00-14:45 Kabinet č.d. 122 prízemie
19. Koprdová Elena, PaedDr. Pondelok 14:00-14:45 Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
20. Korimová Katarína, Mgr. Utorok 14:00-14:45 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/byt domovníka - prízemie
21. Korimová Tatiana, Mgr. Utorok 14:00-14:45 Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie
22. Koza Rastislav, Mgr. Pondelok 14:00-14:45 Kabinet geografie, č.d.116/prízemie
23. Krnáč Ivan, Mgr. Utorok 13:00-13:45 Kabinet TSV (telocvičňa)
24. Krpeľanová Helena, Mg Utorok 06:45-07:30 Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
25. Látka Boris, Mgr.. Utorok 14:00-14:45 Kabinet TSV (telocvičňa)
26. Lučanská Frederika, Mgr. Pondelok 14:00-14:45 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
27. Lučanský Lukáš, Mgr. Pondelok 13:00-13:45 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
28. Macková Danka, Mgr. Štvrtok 14:00-14:45 Kabinet biológie, č.d. 101/prízemie
29. Maráková Helena, Mgr. Pondelok 14:00-14:45 Kancelária riaditeľky školy, č.d. 205/I. poschodie
30. Muchová Jarmila, RNDr. Utorok 14:00-15:00 Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
31. Ondrášiková Marta, Mgr. Streda 14:00-14:45 Kabinet biológie, č.d. 101/prízemie
32. Öllösová Marta, Mgr. Streda 13:00-13:45 Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
33. Pšenicová Zuzana, Mgr. Štvrtok 13:00-13:45 Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
34. Rácz Róbert, Mgr. Utorok 14:15-15:00 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/byt domovníka -prízemie
35. Rapcová Viera, PhDr. Štvrtok 13:00-13:45 Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
36. Sarvašová Tatiana, RNDr. Štvrtok 13:00-13:45 Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
37. Segečová Lea, Mgr. Utorok 14:00-14:45 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
38. Strmeňová Edita, Mgr. Pondelok 14:00-14:45 Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
39. Šestina Arpád, PaedDr. Streda 13:00-13:45 Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
40. Šusteková Anna, Mgr. Pondelok 14:00-14:45 Kabinet geografie, č.d.116/prízemie
41. Tomašovičová Helena, Ing. Pondelok 14:00-14:45 Zasadačka, č.d. 204/I. poschodie