Maturita 2023


Externá písomná maturita 2023 – termíny maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:
  • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 14. marca 2023 (utorok),
  • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 15. marca 2023 (streda),
  • matematika dňa 16. marca 2023 (štvrtok),
Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríl 2023 a 12. apríl 2023 a 5. – 8. september 2023.

Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, bude od 22. mája 2023 do 26. mája 2023.

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2022 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2023. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí Národný inštitút vzdelávania mládeže (ďalej len „NIVAM“, ako nástupnícka organizácia NÚCEM) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2022, resp. 2023.

Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na zmaturuj.sk.

Informácie o maturite 2023 budeme priebežne aktualizovať.