Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Zodpovedné osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti:
  1. Mgr. Ivan Kordík:info@ochranaoznamovatela.sk, 02/210 205 10
  2. JUDr. Samuel Matejovič:info@ochranaoznamovatela.sk, 02/210 205 10
  3. JUDr. Jakub Pavčík:info@ochranaoznamovatela.sk, 02/210 205 10
  4. JUDr. Radovan Tomaško:info@ochranaoznamovatela.sk, 02/210 205 10