Orgány školy

Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu B. Slančíkovej Timravy v Lučenci

Volení členovia za pedagogických zamestnancov:
1. Mgr. Lea Segečová - predsedníčka rady školy
2. PhDr. Róbert Rácz
Volení členovia za ostatných zamestnancov:
3. Ing. Alexander Urbančok
Volení členovia za žiakov:
4. Samuel Tkáč
Volení členovia za rodičov:
5. Katarína Činčurová
6. Zuzana Schwarzová
7. JUDr. Róbert Gombala
Delegovaní členovia za BBSK:
8. Mgr. Attila Agócs, PhD.
9. Ing. Alena Píšová
10. Mgr. Péter Czúsz
11. Mgr. Judita Droppová
  Dokumenty rady školy na stiahnutie vo formate PDF alebo DOC

Rada rodičov

Zoznam členov Rady rodičov pri Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci v školskom roku 2021/2022

Trieda Meno a priezvisko
I.A Jana Kočišová
I.B Bc. Anna Pentková
I.C Zuzana Schwarzová
II.A Miroslav Moučka
II.B Eva Drugdová
II.C nemajú zvoleného
III.A Mgr. Renáta Kovalčíková
III.B Katarína Goodspeed
III.C Zuzana Šárkanová
Príma Mgr. Vlasta Hadrabová
Sekunda Žaneta Nagyová
Tercia Eva Švecová
Kvarta Mgr. Erika Tóthová
Kvinta Mgr. Dáša Murínová
Sexta Katarína Činčurová (matka Z. Malatincovej)
Septima Stanislava Hrabovská (matka A. Blahúta)
  Dokumenty rady rodičov na stiahnutie vo formate PDF alebo DOC

Žiacka školská rada (školský parlament)

Zloženie Žiackej školskej rady v šk.roku 2021/2022

Predseda: Viktória Líšková
Podpredseda: Maximilián Peťko)
Členovia s hlasovacím právom:
Trieda Meno a priezvisko
Kvinta Michaela Šuleková
Sexta Bronislava Koristeková
Septima Michaela Korimová
1.A Samuel Tkáč
1.B Maximilián Peťko
1.C Viktória Líšková
2.C Jakub Lóška
2.C Martin Tokár
3.A Nadia Kramecová
3.B Lucia Igazová
3.C Marcela Medlenová

Ostatní členovia:
Trieda Meno a priezvisko
kvinta Eduard Marák
septima Nina Krnáčová
1.A Ema Beracková
1.A Veronika Pauchlíková
1.B Sára Darmová
1.B Bianka Hrdinová
1.B Bianka Komárová
1.B Mária Malčeková
Koordinátor: Mgr.Mária Belovová
Štatút žiackej školskej rady
     Žiacka školská rada zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu a pedagogickému zboru školy. Podieľa sa na rôznych školských aktivitách a mnohé sama organizuje. Rieši problémy žiakov, zaoberá sa ich nápadmi a prepracované ich posúva vedeniu školy.
     Žiacka rada je neodmysliteľným článkom demokratickej školy a je prospešná pri budovaní dobrého mena školy a jej posúvaní sa vpred. Žiaci, ktorí sú členmi ŽŠR získavajú skúseností v organizácií rôznych aktivít či podujatí, zlepšujú si svoju komunikáciu v kolektíve, čím súlepšie pripravení na život po ukončení štúdií.