Orgány školy

Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu B. Slančíkovej Timravy v Lučenci

Volení členovia za pedagogických zamestnancov:
1. Mgr. Lea Segečová - predsedníčka rady školy
2. PaedDr. Ivan Gúgľava
Volení členovia za ostatných zamestnancov:
3. Ing. Alexander Urbančok
Volení členovia za žiakov:
4. Nikoleta Skypalová
Volení členovia za rodičov:
5. Katarína Činčurová
6. Zuzana Schwarzová
7. JUDr. Róbert Gombala
Delegovaní členovia za BBSK:
8. Mgr. Attila Agócs, PhD.
9. Ing. Alena Píšová
10. Mgr. Péter Czúsz
11. Mgr. Judita Droppová
  Dokumenty rady školy na stiahnutie vo formate PDF alebo DOC

Rada rodičov

Zoznam členov Rady rodičov pri Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci v školskom roku 2021/2022

Trieda Meno a priezvisko
I.A Jana Kočišová
I.B Bc. Anna Pentková
I.C Zuzana Schwarzová
II.A Miroslav Moučka
II.B Eva Drugdová
II.C nemajú zvoleného
III.A Mgr. Renáta Kovalčíková
III.B Katarína Goodspeed
III.C Zuzana Šárkanová
IV.A Mgr. Silvia Krupová
IV.B Mgr. Alžbeta Michalíková
IV.C Mgr. Janette Václavíková
Príma Mgr. Vlasta Hadrabová
Sekunda Žaneta Nagyová
Tercia Eva Švecová
Kvarta Mgr. Erika Tóthová
Kvinta Mgr. Dáša Murínová
Sexta Katarína Činčurová (matka Z. Malatincovej)
Septima Stanislava Hrabovská (matka A. Blahúta)
Oktáva Adriana Farkašová
  Dokumenty rady rodičov na stiahnutie vo formate PDF alebo DOC

Žiacka školská rada

Zloženie Žiackej školskej rady v šk.roku 2021/2022

Predseda: Nikoleta Skypalová, oktáva
Podpredseda: Kristína Krupová, 4.A
Členovia ŽŠR s hlasovacím právom:
Trieda Meno a priezvisko
3.A Nadia Kramecová
3.B Lucia Igazová
3.C Marcela Medlenová
Septima Michaela Korimová
Septima Nina Krnáčová
4.A Kristína Krupová
4.A Anna Veselková
4.B Michal Michalík
Oktáva Lenka Segečová
Oktáva Nikoleta Skypalová

Členovia ŽŠR bez hlasovacieho práva:
Trieda Meno a priezvisko
3.B Romana Ragačová
Septima Michaela Kruteková
4.C Gabriela Stanová
Koordinátor: Mgr.Mária Belovová
Štatút žiackej školskej rady
     Žiacka školská rada zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu a pedagogickému zboru školy. Podieľa sa na rôznych školských aktivitách a mnohé sama organizuje. Rieši problémy žiakov, zaoberá sa ich nápadmi a prepracované ich posúva vedeniu školy.
     Žiacka rada je neodmysliteľným článkom demokratickej školy a je prospešná pri budovaní dobrého mena školy a jej posúvaní sa vpred. Žiaci, ktorí sú členmi ŽŠR získavajú skúseností v organizácií rôznych aktivít či podujatí, zlepšujú si svoju komunikáciu v kolektíve, čím súlepšie pripravení na život po ukončení štúdií.