Orgány školy

Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu B. Slančíkovej Timravy v Lučenci

Volení členovia za pedagogických zamestnancov:
1. Mgr. Lea Segečová - predsedníčka rady školy
2. Mgr. Zuzana Pšenicová (od 25.9.2023)
Volení členovia za ostatných zamestnancov:
3. Ing. Alexander Urbančok
Volení členovia za žiakov:
4. Samuel Tkáč
Volení členovia za rodičov:
5. Katarína Činčurová
6. Zuzana Schwarzová
7. JUDr. Róbert Gombala
Delegovaní členovia za BBSK:
8. Mgr. Imrich Kováč
9. Mgr. Anna Hriňová
10. Mgr. Attila Agócs, PhD.
11. Mgr. Péter Czúsz
  Dokumenty rady školy na stiahnutie vo formate PDF alebo DOC

Rada rodičov

Zoznam členov Rady rodičov pri Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci v školskom roku 2022/2023

Trieda Meno a priezvisko
I.A Mgr. Tatiana Novenková
I.B RNDr. Norbert Uhrik
I.C Mgr. Vladimíra Bartošová
II.A Jana Kočišová
II.B Bc. Anna Pentková
II.C Zuzana Schwarzová
III.A Miroslav Moučka
III.B Eva Drugdová
III.C nemajú zvoleného
IV.A Mgr. Renáta Kovalčíková
IV.B Katarína Goodspeed
IV.C Zuzana Šárkanová
Príma JUDr. Jana Jurinová
Sekunda Mgr. Vlasta Hadrabová
Tercia Žaneta Nagyová
Kvarta Eva Švecová
Kvinta Mgr. Erika Tóthová
Sexta Mgr. Dáša Murínová
Septima Katarína Činčurová (matka Z. Malatincovej)
Oktáva Stanislava Hrabovská (matka A. Blahúta)
  Dokumenty rady rodičov na stiahnutie vo formate PDF alebo DOC

Žiacka školská rada (školský parlament)

Členovia Školského parlamentu za školský rok 2022/2023

Predseda: Viktória Líšková
Podpredseda: Maximilián Peťko)
Členovia s hlasovacím právom:
Trieda Meno a priezvisko
Kvinta Eva Kubicová
Sexta Michaela Šuleková
Septima Bronislava Koristeková
1.A Samuel Olšiak
1.B Bianka Pinková
1.C Samuel Dobra
2.A Samuel Tkáč
2.B Maximilián Peťko
2.C Viktória Líšková
3.A Alexandra Zaťková
3.B Michaela Chlpáňová
3.C Jakub Lóška
4. ročník Marcela Medlenová

Ostatní členovia (dobrovoľníci):
Trieda Meno a priezvisko
tercia Lucia Svoradová
kvarta Emma Korimová
1.A Bibiana Belovová
1.C Zuzana Bartošová
2.A Ema Beracková
2.A Veronika Pauchlíková
2.B Sára Darmová
2.B Bianka Hrdinová
2.B Bianka Komárová
2.B Mária Malčeková
2.B Damián Molnár
2.C Karol Csúz
2.C Simona Schwarzová
2.C Dávid Dányi
3.B Karolína Rút Karmanová
Koordinátor: Mgr.Mária Belovová
Štatút žiackej školskej rady (parlamentu)
     Žiacka školská rada zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu a pedagogickému zboru školy. Podieľa sa na rôznych školských aktivitách a mnohé sama organizuje. Rieši problémy žiakov, zaoberá sa ich nápadmi a prepracované ich posúva vedeniu školy.
     Žiacka rada je neodmysliteľným článkom demokratickej školy a je prospešná pri budovaní dobrého mena školy a jej posúvaní sa vpred. Žiaci, ktorí sú členmi ŽŠR získavajú skúseností v organizácií rôznych aktivít či podujatí, zlepšujú si svoju komunikáciu v kolektíve, čím súlepšie pripravení na život po ukončení štúdií.