Úspechy v školskom roku 2013/2014 MAT -FYZ - INFMedzinárodné súťaže
Medzinárodná súťaž SR-ČR NÁBOJ KMS 2014 SR v Košiciach a v Bratislave, na ktorej sa prvýkrát zúčastnili školy zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka a Fínska.
Seniorské družstvo v zložení: Zuzana Magyarová, Jaroslav Schvantner, Emanuel Tesař, Marcel Pecko, Matúš Pavlus sa umiestnili 9. mieste z 51 družstiev na Slovensku a na 21. mieste v ČR – SR z o 154 družstiev.
Juniorské družstvo v zložení: Daniel Kojnok, Andrej Kancko, Oliver Chovanec, Tomáš Gerát, Marek Nagy sa umiestnili na 53. mieste v rámci SR zo 63 družstiev a na 144. mieste v ČR – SR zo 178 družstiev.


Celoštátne súťaže
Matematická olympiáda Kategória AEmanuel Tesař28. miesto (diplom účastníka)
Olympiáda v informatikeKategória A Emanuel Tesař 22. miesto (diplom účastníka)
Astronomická súťaž: Čo vieš o hviezdach ?III. kategóriaAndrej Kancko 7. miesto (diplom účastníka)
ZENIT - súťaž v programovaníKategória BEmanuel Tesař2. miesto
PALMA – súťaž v programovaní  Emanuel Tesař4. miesto
Náboj Junior 2013 matematicko – fyzikálna súťaž družstiev
Najlepšími riešiteľmi v Lučenci (súťaž prebiehala súčasne v niekoľkých mestách v Čechách a na Slovensku) sa stali členovia tímu GBST (Matúš Mikuláš, Peter Jaško, Peter Záborský, Tomáš Macháček), a tak sa umiestnili na 1. mieste a druhé družstvo v zložení: (Zuzana Vrábeľová, Samuel Fanči, Adam Baláž, Tomáš Krnáč)sa umiestnili na 3. mieste.
KOŠICKÝ MATBOJ 2013
Seniorské družstvo v zložení: Zuzana Magyarová, Zuzna Nociarová, Jana Oravcová, Jaroslav Schvantner sa umiestnili 37. mieste zo 46 družstiev na Slovensku.
Juniorské družstvo v zložení: Emanuel Tesař, Marcel Pecko, Matúš Pavlus, Tomáš Gerát sa umiestnili na 27. mieste v rámci SR zo 46 družstiev na Slovensku.
Náboj FKS v Bratislave
Seniorské družstvo v zložení: Jaroslav Schvantner, Erik Gábor, Zuzana Magyarová, Dominik Tkáč sa umiestnili na 25. mieste zo 46 seniorských  družstiev.
Súťaž PIŠQWORKY organizovaná Masarykovou univerzitou v BRNE
Po úspešnom krajskom kole v pišqworkách v Hnúšti, kde naši spolužiaci získali 1. miesto, postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa konalo na gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici. Celkovo bolo v súťaži 12 družstiev a náš tím v zložení: Nicolas Hegedűš, Marek Baláž, Katarína Barkáčová, Erik Brusznyai a Erik Gábor získal 3. miesto.


Krajské súťaže
Matematická olympiáda
MO kategória Z-9 Peter Jaško 22.-.24. miesto
MO kategória B Emanuel Tesař 3. miesto
MO kategória A Emanuel Tesař 2. miesto
Fyzikálna olympiáda FO kategória E Adam Baláž 12. miesto
Tomáš Macháček 23. miesto
FO kategória C Juraj Národa 3. miesto
Olympiáda v informatike Kategória A Emanuel Tesař 2. miesto
Astronomická súťaž: Čo vieš o hviezdach? II. kategória Viktória Mária Bánovská7. miesto
III. kategóriaAndrej Kancko 2. miesto
ZENIT - súťaž v programovaní Kategória B Emanuel Tesař 1. miesto
Dominik Dancs 4. miesto


Okresné súťaže
Matematická olympiáda MO kategória Z-9 Peter Jaško 4. miesto
Barbara Mužíková 4. miesto
MO kategória Z-8 Adam Baláž 2.miesto
MO kategória Z-6 Slávka Paulovičová 3.miesto
Martin Kuric 4. miesto
Pytagoriáda Kategória P-8 Hugo Adamove 3. miesto
Fyzikálna olympiáda FO kategória F Adam Baláž 1. miesto
Tomáš Macháček 2. miesto
Astronomická súťaže: Čo vieš o hviezdach ? II. kategória Viktória Mária Bánovská2. miesto
Samuel Fanči 4. miesto
Zuzana Vrábeľová 5. miesto
Ondrej Ziman 8. miesto
Hugo Adamove 12. miesto
III. kategória Andrej Kancko1. miesto
Ivan Horváth 2. miesto
Jana Havranová3. miesto