Úspechy v školskom roku 2014/2015 MAT -FYZ - INFCeloštátne súťaže
Olympiáda v informatike Kategória AEmanuel Tesař8. miesto
Astronomická olympiádaII. kategória SŠAndrej Kancko (diplom účastníka)
Astronomická súťaž: Čo vieš o hviezdach ?I. kategóriaMarek Červenák3. miesto
Tomáš Červenák6. miesto (diplom účastníka)
III. kategóriaAndrej Kancko10. miesto (diplom účastníka)
ZENIT - súťaž v programovaníKategória AEmanuel Tesař3. miesto
Súťaž ProFIIT 2015Kategória AEmanuel Tesař1. miesto
Matematická súťaž KLOKAN 2015Kategória: Kadet 9Zuzana Vrábeľová1. - 23. miesto úspešnosť 100%
Súťaž družstiev Náboj FKS v Bratislave
Seniorské družstvo v zložení: Erik Gábor, Juraj Národa, Matúš Pavlus, Jaroslav Schvantner, Emanuel Tesař sa umiestnili na 28.-31. mieste z 38 seniorských družstiev.
Juniorské družstvo v zložení: Oliver Chovanec, Tomáš Gerát , Andrej Kanecko, Daniel Kojnok , Patrícia Brablecová sa umiestnili na 11.-15. mieste z 29 juniorských družstiev.


Krajské súťaže
Matematická olympiáda MO kategória C Matúš Mikuláš 5. miesto
Marek Sarvaš8.-9. miesto
Samuel Šuľan10.-13. miesto
MO kategória A Emanuel Tesař 4.-6. miesto
Fyzikálna olympiáda FO kategória E Tomáš Macháček 10. miesto
Adam Baláž 11. miesto
FO kategória D Samuel Šuľan 4. miesto
Marek Sarvaš 6. miesto
Adam Gajdošík 7. miesto
Olympiáda v informatike Kategória A Emanuel Tesař 1. miesto
Astronomická olympiáda II. kategória SŠ Andrej Kancko 3.miesto
Astronomická súťaž: Čo vieš o hviezdach? I. kategória Marek Červenák 1. miesto
Tomáš Červenák 2. miesto
II. kategória Viktória Mária Bánovská 6. miesto (dipolom účastníka)
III. kategória Andrej Kancko 3. miesto
ZENIT - súťaž v programovaní Kategória A Emanuel Tesař 1. miesto
Kategória B Dominik Dancs 4. miesto


Okresné súťaže
Matematická olympiáda MO kategória Z-6 Marek Červenák 1. miesto
Adrian Beľa 3. miesto
Tomáš Červenák 8.-10.miesto
Patrik Hrdina 8.-10.miesto
MO kategória Z-9 Viktória Mária Bánovská 4.miesto
Pytagoriáda Kategória P-6 Marek Červenák 1.-2. miesto
Tomáš Červenák 1.-2. miesto
Patrik Hrdina 5.-6. miesto
Jakub Koza 7. miesto
Laura Rendeková 9.-10. miesto
Fyzikálna olympiáda FO kategória E Adam Baláž 2. miesto
Tomáš Macháček 4. miesto
Astronomická súťaže: Čo vieš o hviezdach ? I. kategória Tomáš Červenák1. miesto
Marek Červenák 2. miesto
Peter Vretenička 10. miesto
II. kategória Viktória Mária Bánovská2. miesto
Zuzana Vrábeľová 4. miesto
III. kategória Andrej Kancko1. miesto