Úspechy v školskom roku 2015/2016 MAT -FYZ - INFMedzinárodné súťaže
Medzinárodná súťaž SR-ČR NÁBOJ KMS 2016 SR v Bratislave, na ktorej sa už druhýkrát zúčastnili školy zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka a Fínska.
Seniorské družstvo v zložení: Andej Gáfrik, Andrej Kancko, Ján Krnáč, Emanuel Tesař, Marcel Pecko sa umiestnili 31. mieste zo 76 družstiev na Slovensku a na 44.-54.mieste v medzinárodnom vyhodnotení z 219 družstiev.
Juniorské družstvo v zložení: Viola Feketeová, Matúš Mikuláš, Marek Sarvaš, Samuel Šuľan, Zuzana Vrábeľová sa umiestnili na 41. mieste v rámci SR zo 115 družstiev a na 173. mieste v medzinárodnom vyhodnotení z 336 družstiev.
Náboj Junior 2015 matematicko - fyzikálna súťaž dužstiev
V rámci Lučenca (súťaž prebiehala súčasne v niekoľkých mestách v Čechách a na Slovensku) sa umiestnili členovia tímu GBST: Barbora Baranová, Dominka Belková, Andrej Kubinec, Kristína Sásiková sa umiestnili na 6. mieste z 18 tímov.


Celoštátne súťaže
Olympiáda v informatike Kategória AEmanuel Tesař5. miesto
ZENIT - súťaž v programovaníKategória AEmanuel Tesař6. miesto
Súťaž ProFIIT 2016Kategória AEmanuel Tesař2. miesto
Astronomická olympiádaIII. kategóriaAndrej Kancko 4. miesto
postúpil na Medzinárodnú astronomickú olympiádu,
ktorá sa bude konať v čase
od 9.12. 2016 do 19.12.2016 v Indii.
Astronomická súťaž: Čo vieš o hviezdach ? II. kategóriaTomáš Červenák8. miesto
Marek Červenák10. miesto
III. kategóriaAndrej Kancko1. miesto
Celoštátne súťaže družstiev

Náboj FKS v Bratislave
Seniorské družstvo I v zložení: Rastislav Gáfrik, Denis Molnár, Juraj Národa, Jakub Sekula, Emanuel Tesaŕ sa umiestnili na 21. mieste z 27 seniorských družstiev.
Seniorské družstvo II v zložení: Oliver Chovanec, Adam Gajdošík, Andrej Kancko, Marek Sarvaš, Samuel Šuľan sa umiestnili na 22. mieste z 27 seniorských družstiev.
Juniorské družstvo v zložení: Jakub Štupák, Viktória Mária Bánovská, Samuel Fanči, Tomáš Macháček, Zuzana Vrábelová sa umiestnili na 19. mieste zo 40 juniorských družstiev.

KOŠICKÝ MATBOJ 2015
Juniorské družstvo v zložení: Viola Feketeová, Matúš Mikuláš, Marek Sarvaš, Samuel Šuľan sa umiestnili 11. mieste zo 44 družstiev na Slovensku.
Seniorské družstvo v zložení: Emanuel Tesař, Marcel Pecko, Andrej Kamcko, Oliver Chovanec sa umiestnili na 39. mieste v rámci SR zo 44 družstiev na Slovensku.


Krajské súťaže
Matematická olympiáda MO kategória C Jakub Štupák 5. - 6. miesto
Martin Beľa8. - 9. miesto
MO kategória B Marek Sarvaš 3. - 4. miesto
Samuel Šuľan5. - 6. miesto
MO kategória A Emanuel Tesař 8. miesto
Fyzikálna olympiáda FO kategória B Andrej Kancko 3. miesto (víťaz)
FO kategória D Tomáš Macháček 4. - 5. miesto
Martin Beľa 6. miesto
Jakub Štupák 7. miesto
Samuel Fanči 8. - 9. miesto
Lucia Kresanová 10. miesto
Olympiáda v informatike Kategória A Emanuel Tesař 1. miesto
ZENIT - súťaž v programovaní Kategória A Emanuel Tesař 1. miesto
Kategória B Adam Gajdošík 8. miesto
Astronomická olympiáda (domáce)   Andrej Kancko postúpil na CK
Astronomická súťaž: Čo vieš o hviezdach ? II. kategóriaMarek Červenák2. miesto
Tomáš Červenák3. miesto
III. kategóriaAndrej Kancko3. miesto
Viktória Mária Bánovská5. miesto
Zuzana Vrábeľová8. miesto


Okresné súťaže
Matematická olympiáda MO kategória Z-6 Ondrej Láska 1. miesto
Krištof Varga 2. miesto
MO kategória Z-7 Marek Červenák 1.miesto
Tomáš Červenák 2.miesto
Adrian Beľa 5.miesto
MO kategória Z-9 Kristína Sásiková 2.miesto
Pytagoriáda Kategória P-6 Ondrej Láska 1. miesto
Filip Nagy 2. miesto
Kategória P-7 Marek Červenák 3. miesto
Astronomická súťaž: Čo vieš o hviezdach ? I. kategória Ondrej Láska6. miesto
II. kategória Tomáš Červenák1. - 2. miesto
Marek Červenák 1. - 2. miesto
Marko Fehérpataky 4. miesto
III. kategória Andrej Kancko1. miesto
Viktória Mária Bánovská 2. miesto
Zuzana Vrábeľová 3. miesto