Úspechy v školskom roku 2017/2018 MAT -FYZ - INFMedzinárodné súťaže
Medzinárodná astronomická olympiáda
Andrej Kancko reprezentoval Slovensko na Medzinárodnej astronomickej olympiáde, ktorá sa konala v čase 12.11. -21.11.2017 v Thajsku a bol úspešným riešiteľom.
Medzinárodná súťaž SR-ČR NÁBOJ KMS 2018 SR v Bratislave ,
na ktorej sa už druhýkrát zúčastnili školy zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka a Fínska.
Seniorské družstvo v zložení: Lucia Kresanová, Tomáš Macháček, Jana Treláková, Jakub Štupák, Samuel Šuľan sa umiestnili na 158. mieste v medzinárodnom vyhodnotení z 486 družstiev.
Juniorské družstvo 1 v zložení: Dávid Dokoupil, Ján Kršiak, Diana Vajsová, Jozef Mikuláš, Lukáš Štupák sa umiestnili na 288. mieste v medzinárodnom vyhodnotení z 490 družstiev.
Juniorské družstvo 2 v zložení:Veronika Jeleňová, Michal Lauko, Filip Rusnák, Marek Skrutek, Martin Kuric sa umiestnili na 330. mieste v medzinárodnom vyhodnotení z 490 družstiev.
Náboj Junior 2017 matematicko - fyzikálna súťaž dužstiev (súťaž prebiehala súčasne v niekoľkých mestách v Čechách a na Slovensku)
Dňa 24. 11. 2017 sa tím organizátorov z nášho gymnázia pod vedením pani učiteľky Marty Öllösovej podieľal na usporadúvaní medzinárodnej súťaže NÁBOJ JUNIOR. Ide o matematicko-fyzikálnu súťaž určenú pre žiakov 8.-9. ročníka (tercie a kvarty), prebieha v štvorčlenných tímoch a cieľom je vyriešiť čo najviac úloh, ktorých náročnosť sa postupne zvyšuje.
V Lučenci sa juniorský NÁBOJ už piaty krát konal v CVČ Magnet a zúčastnili sa ho tímy aj z poltárskeho a rimavsko-sobotského okresu.
Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:
členovia tímu GBST (žiaci kvarty): Marek Červenák, Tomáš Červenák, Marko Fehérpataky, Nikoleta Skypalová sa umiestnili na 4. mieste z 12 tímov a
členovia druhého tímu GBST (žiaci tercie): Ondrej Láska, Richard Markovič, Filip Nagy, Krištof Varga sa umiestnili na 3. mieste z 12 tímov, ktoré súťažili v Lučenci.


Celoštátne súťaže
Olympiáda v informatike 33. ročník Kat. AMartin Beľa16. miesto
Získal diplom účastníka
Imagine Logo Cup - programátorská súťaž Ondrej Láska10. miesto
 Andrej Blahút22. miesto
 Marko Fehérpataky32. miesto
Náboj FKS v Bratislave, Seniorské družstvo   Lucia Kresanová, Tomáš Macháček, Jana Treláková, Jakub Štupák, Samuel Šuľan23. miesto zo 124 seniorských družstiev
Náboj FKS v Bratislave, Juniorské družstvo 1   Dávid Dokoupil, Ján Kršiak, Diana Vajsová, Jozef Mikuláš, Lukáš Štupák48. miesto zo 102 juniorských družstiev
Náboj FKS v Bratislave, Juniorské družstvo 2   Veronika Jeleňová, Michal Lauko, Filip Rusnák, Marek Skrutek, Martin Kuric66. miesto zo 102 juniorských družstiev
Astronomická súťaž: Čo vieš o hviezdach?III. kategóriaMarko Fehérpatakyúspešný iešiteľ
IQ olympiáda
Naša škola sa prvýkrát zapojila do celoslovenskej súťaže IQ olympiáda. Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov z nižších tried osemročného gymnázia.
Najlepšie sa umiestnili Martin Dzúr z prímy, Ondrej Láska z tercie a Bronislava Koristeková zo sekundy.
Na regionálnom kole v Žiline nás reprezentoval Martin Dzúr. V konkurencii najlepších 80 žiakov z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja sa umiestnil na peknom 26. mieste. Do regionálneho kola Stred sa zapojilo 5 471 detí, z ktorých 20 najlepších postupuje do finále.


Krajské súťaže
67. ročník matematickej olympiády kategória C Jakub Štupák 10.-12. miesto, úspešný riešiteľ
 kategória BJozef Mikuláš 10.-12. miesto, úspešný riešiteľ
59. ročník FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY kategŕia E Ondrej Láska2. miesto (víťaz)
Jakub Kováč7. miesto, úspešný riešiteľ
kategŕia DLukáš Štupák7. miesto, úspešný riešiteľ
Matej Zoltán Šuvert8. miesto, úspešný riešiteľ
Jozef Mikuláš9. miesto, úspešný riešiteľ
33. ročník olympiády v informatike kategória AMartin Beľa2. miesto, postupil do celoštátneho kola
Astronomická súťaž: Čo vieš o hviezdach ? I. kategória Martin Dzúr 6. miesto
II. kategória Marko Fehérpataky 3. miesto, postupil na CK
III. kategóriaJozef Ševčík 9. miesto
ZENIT - súťaž v programovaní Kategória A Hugo Adamove 13. miesto
Martin Beľa 15. miesto
Kategória B David Dokoupil 3. miesto
Daniel Kristl 4. miesto
Matej Zoltán Šuvert 5. miesto


Oblastné súťaže
PISQWRKY
Ipeľské zmije (žiačky kvarty) v zložení:
     Laura Rendeková (kap.), Lenka Segečová, Nina Nováková, Alexandra Cseriová, Tatiana Križová, 5.-8. miesto
Ipeľské hady (žiaci kvarty) v zložení:
     Marek Červenák (kap.), Tomáš Červenák, Max Hoffer, Marko Fehérpataky, Peter Vretenička, 5.-8. miesto
Hentý pjaťy (žiaci tercie) v zložení:
     Ondrej Láska (kap.) Jozef Pavlovič, Michal Mochnacký, Richard Markovič, Adam Kučera, 9.-12. miesto


Okresné súťaže
67. ročník matematickej olympiády kategória Z-6 Martin Dzúr 1. miesto, úspešný riešiteľ
Matúš Kružliak 2.miesto, úspešný riešiteľ
kategória Z-8 Ondrej Láska 2. miesto, úspešný riešiteľ
39. ROČNÍK PYTAGORIÁDY Kat. P-6Martin Dzúr1. miesto, úspešný riešiteľ
Nina Kováčová 10.miesto, úspešný riešiteľ
Kat. P-7Martin Svorad1. miesto, úspešný riešiteľ
59. ročník fyzikálnej olympiády kategória E Jakub Kováč 1. miesto, postúpil do KK
kategória F Ondrej Láska 2. miesto (víťaz), postúpil do KK
Astronomická súťaž: Čo vieš o hviezdach ? I. kategória Martin Dzúr 1. miesto
Marek Gúgľava 2. miesto
II. kategóriaMarek Červenák 1. miesto
Martin Svorad 2. miesto
Marko Fehérpataky 3. miesto
Ondrej Láska 5. miesto
III. kategória Jozef Ševčík 1. miesto