Medzinárodné úspechy študentov

Meno a priezvisko V ktorom roku Súťaž Umiestnenie
Andrej Kancko 2017 Medzinárodná astronomická olympiáda (Thajsko) úspešný riešiteľ
Andrej Kancko 2016
(2013 - 2017)
10. Medzinárodná olympiáda z astronómie a astrofyziky v INDII (Bhubaneswar) diplom účastníka
Tatiana VOLČUKOVÁ 2015
(2011-2015)
13. Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku v RUSKU (Moskva) diplom 2. kategórie (strieborná medaila)
Jela NOCIAROVÁ 2013
(2009-2013)
45. Medzinárodná chemická olympiáda v RUSKU (Moskva) bronzová medaila
Michal ANDERLE 2011
(2003-2011)
23. Medzinárodná informatická olympiáda v THAJSKU (Pattaya City) bronzová medaila
Peter LIDINSKÝ 2007
(1999-2007)
18. Medzinárodná biologická olympiáda v KANADE (Saskatchewan) diplom účastníka
Ondrej MIKULÁŠ 2007
(1999-2007)
48. Medzinárodná matematická olympiáda vo VIETNAME (Hanoj) bronzová medaila
Ján MIKULÁŠ 2006
(1998-2006)
47.Medzinárodná matematická olympiáda v SLOVINSKU (Ľublana) bronzová medaila
18. Medzinárodná informatická olympiáda v MEXIKU (Merida) strieborná medaila
Stredoeurópska informatická olympiáda v Chorvátsku diplom účastníka
Ondrej BUDÁČ 2004, 2005, 2006
(1998-2006)
45. Medzinárodná matematická olympiáda v GRÉCKU (Atény) strieborná medaila
46. Medzinárodná matematická olympiáda v MEXIKU (Merida) strieborná medaila
47.Medzinárodná matematická olympiáda v SLOVINSKU (Ľublana) zlatá medaila
Hana BUDÁČOVÁ 2003, 2004
(2000-2004)
44. Medzinárodná matematická olympiáda v JAPONSKU (Tokio) čestné uznanie
45. Medzinárodná matematická olympiáda v GRÉCKU (Atény) čestné uznanie
Marek TESAŘ 2002
(1998-2002)
43. Medzinárodná matematická olympiáda v ŠKÓTSKU (Glasgow) bronzová medaila
Stredoeurópska olympiáda v Informatike na SLOVENSKU (Košice) diplom účastníka

Celkove za obdobie od roku 2002 doteraz, žiaci našej školy na medzinárodných olympiádach získali:
1 zlatú, 4 strieborné a 5 bronzových medailí
2 čestné uznania a 4 diplomy účastníka

Okrem toho na základe návrhu riaditeľa školy
Minister školstva Slovenskej republiky udelil
študentom Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci najvyššie vyznamenanie, ktoré môže získať študent strednej alebo vysokej školy
Pamätný list sv. Gorazda za vzornú reprezentáciu Slovenska, nasledovne:
     Marekovi Tesařovi - v roku 2002,
     Ondrejovi Budáčovi - v rokoch 2005, 2006,
     Jánovi Mikulášovi - v roku 2006,
     Ondrejovi Mikulášovi - v roku 2007
     Michalovi Anderle - v roku 2011
     Jele Nociarovej - v roku 2013
     Tatiane Volčukovej - v roku 2015