Výchovno - vzdelávacie aktivity
september 2021


02.09.2021 Slávnostné otvorenie školského roka
03.09.2021 Cvičenie na ochranu života a zdravia pre žiakov II. A, II. B, II.C a sexty
06.09.2021 Cvičenie na ochranu života a zdravia pre žiakov prímy, sekundy, tercie a kvarty
07.09.2021 Cvičenie na ochranu života a zdravia pre žiakov I.A, I.B, I.C a kvinty
08. - 10.09.2021 Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III.A,III.B, III.C, septima - dochádzkovou formou
do 10.09.2021 Rozdávanie vzdelávacích poukazov
do 10.09.2021 Oboznámiť maturantov s cieľovými požiadavkami jednotlivých predmetov
13.-17.09.2021 Týždeň s Timravou k 70. výročiu úmrtia B.S.Timravy
17.09.2021 Timrava cup florbalový turnaj
do 20.09.2021 Žiaci odovzdajú vzdelávacie poukazy vedúcim krúžkov
23.09.2021 Pedagogická rada
23.-30.9.2021 Európsky týždeň športu
24.09.2021 Stužková slávnosť IV.A triedy
26.09.2021 Európsky deň jazykov
27.09.2021 Žiaci maturitného ročníka oznámia TU predmety, ktoré si zvolili na MS