Výchovno - vzdelávacie aktivity
máj - jún 2022


02.05.2022 1. termín prijímacích skúšok
04.05.2022 Matičný beh
05.05.2022 Krajské kolo v bedmintone
09.05.2022 2. termín prijímacích skúšok
13.05.2022 Imatrikulácia žiakov 1. ročníka v Novohrade
16.05.2022 Klasifikačná porada pre žiakov IV. ročníka a Oktávy
(dochádzka + známky maturantov sa uzatvoria do 13.05.2022, do 14:00 hod.)
19.-20.05.2022 Biologická exkurzia Bratislava, Viedeň pre sextu a 2. ročník
20.05.2022 Rozlúčka so žiakmi IV. ročníka a Oktávy
23.-27.05.2022 Akademický týždeň pre maturantov
30.05.-02.06.2022 A/ Maturitné skúšky
B/ Divadlo "Nahlas" o 8:30 hod. (Divadlo B.S.Timravy) pre 1. až 3. ročník + kv + sx + sp
C/ Škola v prírode pre žiakov prímy, sekundy a tercie
máj 2022 Aktivity výchovnej poradkyne (konkrétne dni spresní výchovná poradkyňa):
A/ Sila ľudskosti - film a následne beseda, pre žiakov sp + III.C
B/ Sebapoznanie a orientácia sa vo svete práce - program zameraný na kariérové poradenstvo, dva moduly s pracovníkom CPPAP, pre žiakov III.B
C/ Podpora triedneho kolektívu - cez zážitkové aktivity podporiť vzťahy medzi spolužiakmi
jún 2022 Aktivity výchovnej poradkyne (konkrétne dni spresní výchovná poradkyňa):
A/ Naše mesto a mládež - beseda s poslancom alebo primátorkou mesta
B/ Európa a migranti - vplyv pandémie na spoločnosť- debatný klub
C/ Preferencie hodnôt súčasnej mládeže - anketa, zverejnenie výsledkov
02.06.2022 Biologická exkurzia Budapešť pre žiakov 1. ročníka a kvinty, ped. dozor:
PaedDr. Gúgľava, PaedDr. Šestina, Mgr. Krpeľanová, Mgr. Macková
03.06.2022 A/ Slávnostné vyraďovanie maturantov
B/ Juniáles - ples v Novohrade
10.06.2022 Divadelné predstavenie "Lakomec" pre 3. ročník,
divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene
16.-17.06.2022 Biologická exkurzia Vysoké Tatry pre žiakov 1. ročníka + výber,
ped. dozor: PaedDr. Gúgľava, Mgr. Macková
23.06.2022 Záverečná klasifikačná porada
24.-25.06.2022 Termín triednych výletov
30.06.2022 Vydávanie vysvedčení