Vedenie školy


Pozícia a meno
Riaditeľka školy: RNDr. Jarmila Muchová
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Anita Dzúrová
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Terézia Bahledová PhD.