Vedenie školy


Pozícia a meno
Riaditeľka školy: RNDr. Jarmila Muchová
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Anita Dzurová
Zástupca riaditeľky školy: PaedDr. Ivan Gúgľava