Oznamy jazykovej školy

V školskom roku 2021/2022 pre žiakov ZŠ, SŠ a širokú verejnosť ponúkame nasledovné formy jazykového vzdelávania