Zamestnanci školy

Pedagogickí interní zamestnanci:

P. č. Priezvisko a meno Komb. Miestnosť
1. Aláčová Vavrincová Miroslava, Mgr. ANJ, SJL Kabinet slovenského jazyka, č.d. 305/II. poschodie
2. Balkovská Slavka, Mgr. SJL, DEJ Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
3. Belovová Mária, Mgr. ANJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
4. Blahútová Emília MAT, INF, DEG Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
5. Blažek Juraj, Mgr. ANJ, SJL Kabinet cudzích jazykov, č.d. 114/prízemie
6. Dzurová Anita, Mgr. MAT, INF Kancelária ZRŠ VVČ, č.d.214/I. poschodie
7. Fulajtárová Zuzana, Mgr. FYZ Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
8. Gmitterová Andrea, Mgr. SJL, NEJ Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie
9. Gúgľava Ivan, PaedDr. BIO, CHE Kancelária ZRŠ, č.d.214/I. poschodie alebo Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
10. Halušková Henrieta, PaedDr. MAT, FYZ Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
11. Hraško Ivan, Mgr. SJL, DEJ Kabinet slovenského jazyka, č.d. 315/II. poschodie
12. Hrončeková Alica, PhDr. RUJ, DEJ, NEJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 117/prízemie
13. Janková Agáta, PaedDr. NEJ, TSV Kabinet č.d. 122 prízemie
14. Josifovová Monika, PaedDr. RUJ Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie
15. Juriga Jozef, Mgr. NBV Knižnica/suterén
16. Kanátová Hedviga, PhDr. NEJ, RUJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 117/prízemie
17. Karman Karol, Mgr., JUDr. INF Kabinet č.d. 122 prízemie
18. Koprdová Elena, PaedDr. FYZ, THD Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
19. Korimová Katarína, Mgr. ANJ, RUJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
20. Korimová Tatiana, Mgr. DEJ, ETV Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie
21. Koza Rastislav, Mgr. MAT, GEG Kabinet geografie, č.d.116/prízemie
22. Krnáč Ivan, Mgr. TSV, BIO Kabinet biológie, č.d. 101/prízemie
23. Krpeľanová Helena, Mgr. BIO, CHE Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
24. Látka Boris, Mgr. TSV Telocvičňa
25. Lučanská Frederika, Mgr. ANJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
26. Lučanský Lukáš, Mgr. SJA, ETV Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
27. Macková Danka, Mgr. BIO, CHE Kabinet biológie, č.d. 101/prízemie
28. Maráková Helena, Mgr. MAT, TSV Telocvičňa
29. Muchová Jarmila, RNDr. MAT, BIO Kancelária riaditeľky školy, č.d.212/I. poschodie
30. Ondrášiková Marta, Mgr. SJL, OBN Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
31. Öllösová Marta, Mgr. MAT, INF Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
32. Pšenicová Zuzana, Mgr. MAT, INF Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
33. Rácz Róbert, Mgr. PSY Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
34. Rapcová Viera, PhDr. FRJ, EST Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
35. Sarvašová Tatiana, RNDr. MAT, CHE Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
36. Segečová Lea, Mgr. ANJ, SJL Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
37. Strmeňová Edita, Mgr. ANJ, FRJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
38. Šestina Arpád, PaedDr. BIO, CHE Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
39. Šusteková Anna, Mgr. DEJ, GEG Kabinet geografie, č.d.116/prízemie
40. Tomašovičová Helena, Ing. EKO Zasadačka, č.d. 204/I. poschodie
Mgr. Róbert Rácz, odborný zamestnanec - školský psychológ

Pedagogickí externí zamestnanci:

P. č. Priezvisko a meno Kombinácia
1. Mgr. Mária Hroboňová NBV

Jazyková škola

P. č. Priezvisko a meno Kombinácia

THP zamestnanci:

P. č. Priezvisko a meno Pozícia
1. Alberti Marian údržbár - školník
2. Farkaš Gabriel údržbár - školník
3. Fridrichová Katarína upratovačka
4. Golianová Božena účtovníčka
5. Kaššová Miriam, Ing. hospodárka
6. Mičudová Anna upratovačka
7. Sabová Vlasta upratovačka
8. Uhrinová Valéria sekretárka
9. Urbančok Alexander, Ing. informatik