Zamestnanci školy

Pedagogickí interní zamestnanci:

P. č. Priezvisko a meno Komb. Miestnosť
1. Aláčová Vavrincová Miroslava, Mgr. ANJ, SJL Kabinet slovenského jazyka, č.d. 305/II. poschodie
2. Balkovská Slavka, Mgr. SJL, DEJ Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
3. Belovová Mária, Mgr. ANJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
4. Blahútová Emília MAT, INF, DEG Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
5. Blažek Juraj, Mgr. ANJ, SJL Kabinet cudzích jazykov, č.d. 114/prízemie
6. Csabová Frederika, Mgr. ANJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 114/prízemie
7. Dzurová Anita, Mgr. MAT, INF Kancelária ZRŠ VVČ, č.d.214/I. poschodie
8. Fulajtárová Zuzana, Mgr. FYZ Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
9. Gmitterová Andrea, Mgr. SJL, NEJ Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie
10. Gúgľava Ivan, PaedDr. BIO, CHE Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie alebo kabinet CUJ, č.d.109/prízemie
11. Halušková Henrieta, PaedDr. MAT, FYZ Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
12. Hraško Ivan, Mgr. SJL, DEJ Kabinet slovenského jazyka, č.d. 315/II. poschodie
13. Hrončeková Alica, PhDr. RUJ, DEJ, NEJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 117/prízemie
14. Janková Agáta, PaedDr. NEJ Kabinet č.d. 122 prízemie
15. Josifovová Monika, PaedDr. RUJ Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie
16. Juriga Jozef, Mgr. NBV Knižnica/suterén
17. Kanátová Hedviga, PhDr. NEJ, RUJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 117/prízemie
18. Karman Karol, Mgr., JUDr. INF Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
19. Koprdová Elena, PaedDr. FYZ, THD Kabinet matematiky a fyziky, č.d. 201/I. poschodie
20. Korimová Tatiana, Mgr. DEJ, ETV Kabinet výchovného poradcu, č.d.316/II. poschodie
21. Koza Rastislav, Mgr. MAT, GEG Kabinet geografie, č.d.116/prízemie
22. Krnáč Ivan, Mgr. TSV, BIO Kabinet biológie, č.d. 101/prízemie
23. Krpeľanová Helena, Mgr. BIO, CHE Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
24. Látka Boris, Mgr. TSV Telocvičňa
25. Lindušková Soňa, PaedDr. SJL, OBN Kabinet slovenského jazyka, č.d. 315/II. poschodie
26. Lučanský Lukáš, Mgr. SJA, ETV Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
27. Macková Danka, Mgr. BIO, CHE Kabinet biológie, č.d. 101/prízemie
28. Macková Nina, Mgr. ANJ, FRJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
29. Maráková Helena, Mgr. MAT, TSV Kancelária riaditeľky školy, č.d.212/I. poschodie
30. Muchová Jarmila, RNDr. MAT, BIO Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
31. Ondrášiková Marta, Mgr. SJL, OBN Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
32. Öllösová Marta, Mgr. MAT, INF Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
33. Pšenicová Zuzana, Mgr. MAT, INF Kabinet matematiky a informatiky, č.d.107/ prízemie
34. Rácz Róbert, Mgr. PSY Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
35. Rapcová Viera, PhDr. FRJ, EST Kabinet slovenského jazyka, č. 305/II. poschodie
36. Sarvašová Tatiana, RNDr. MAT, CHE Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
37. Segečová Lea, Mgr. ANJ, SJL Kabinet cudzích jazykov, č.d. 109/prízemie
38. Strmeňová Edita, Mgr. ANJ, FRJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
39. Šestina Arpád, PaedDr. BIO, CHE Kabinet chémie, č.d.301/II. poschodie
40. Širko Ján, Mgr. GEG, TSV Kabinet geografie, č.d.116/prízemie
41. Štefancová Zuzana, Mgr. ANJ, DEJ Kabinet cudzích jazykov, č.d. 115/prízemie
42. Šusteková Anna, Mgr. DEJ, GEG Kabinet geografie, č.d.116/prízemie
43. Tomašovičová Helena, Ing. EKO Zasadačka, č.d. 204/I. poschodie
Mgr. Róbert Rácz, odborný zamestnanec - školský psychológ

Pedagogickí externí zamestnanci:

P. č. Priezvisko a meno Kombinácia
1. Mgr. Mária Hroboňová NBV

Jazyková škola

P. č. Priezvisko a meno Kombinácia

THP zamestnanci:

P. č. Priezvisko a meno Pozícia
1. Alberti Marian údržbár - školník
2. Farkaš Gabriel údržbár - školník
3. Fridrichová Katarína upratovačka
4. Golianová Božena účtovníčka
5. Kaššová Miriam, Ing. hospodárka
6. Mičudová Anna upratovačka
7. Sabová Vlasta upratovačka
8. Uhrinová Valéria sekretárka
9. Urbančok Alexander, Ing. informatik