Predmetové komisie, 2023/2024


Komisia Predseda Členovia
SJL PaedDr. Elena Melicherová Mgr. Miroslava Aláčová Vavrincová
Mgr. Terézia Bahledová PhD.
Mgr. Slavka Balkovská
Mgr. Juraj Blažek
Mgr. Andrea Gmitterová
Mgr. Ivan Hraško
Mgr. Lea Segečová
ANJ Mgr. Lea Segečová Mgr. Miroslava Aláčová Vavrincov
Mgr. Mária Belovová
Mgr. Juraj Blažek
Mgr. Katarína Korimová
Mgr. Frederika Lučanská
Mgr. Edita Strmeňová
PaedDr. Monika Hudecová
NEJ - FRJ - RUJ - SJA Mgr. Andrea Gmitterová PhDr. Alica Hrončeková
PaedDr. Monika Josifovová
Mgr. Miroslava Aláčová Vavrincová
Mgr. Katarína Korimová
Mgr. Edita Strmeňová
Mgr. Lukáš Lučanský
DEJ – GEO – OBN - UKL - PSY - EKO Mgr. Anna Šusteková Mgr. Eva Adamove
Mgr. Slavka Balkovská
Mgr. Ivan Hraško
PhDr. Alica Hrončeková
PaedDr. Monika Josifovová
Mgr. Tatiana Korimová
Mgr. Rastislav Koza
PaedDr. Elena Melicherová
Ing. Jana Mišove
Mgr. Nikola De Almeida
TSV - výchovy Mgr. Ivan Krnáč Mgr. Helena Maráková
PaedDr. Monika Hudecová
Mgr. Zuzana Pšenicová
Mgr. Edita Strmeňová
PaedDr. Monika Josifovová
Mgr. Mária Hroboňová
Mgr. Jozef Juriga
PaedDr. Agáta Janková
Mgr. Boris Látka
Mgr. Helena Maráková
MAT – INF Mgr. Marta Öllösová Mgr Anita Dzúrová
PaedDr. Henrieta Halušková
Mgr. Rastislav Koza
RNDr. Tatiana Sarvašová
Mgr. JUDr. Karol Karman
RNDr. Jarmila Muchová
Mgr. Zuzana Pšenicová
Emília Blahútová
FYZ – BIO - CHE PaeDr. Arpád Šestina Mgr. Zuzana Fulajtárová
PaedDr. Henrieta Halušková
PaedDr.Elena Koprdová
RNDr. Tatiana Sarvašová
Mgr. Danka Macková
RNDr. Jarmila Muchová
PaeDr. Ivan Gugľava
Mgr. Helena Krpeľanová
Mgr. Ivan Krnáč