Predmetové komisie, 2021/2022


Komisia Predseda Členovia
SJL Mgr. Andrea Gmitterová Mgr. Miroslava Aláčová Vavrincová
Mgr. Juraj Blažek
Mgr. Slavka Balkovská
Mgr. Ivan Hraško
Mgr. Marta Ondrášiková
Mgr. Lea Segečová
ANJ - NEJ - FRJ - RUJ - SJA Mgr. Lea Segečová Mgr. Frederika Lučanská
Mgr. Juraj Blažek
Mgr. Mária Belovová
Mgr. Miroslava Aláčová Vavrincová
Mgr. Katarína Korimová
PhDr. Hedviga Kanátová
PhDr. Alica Hrončeková
PhDr. Viera Rapcová
Mgr. Andrea Gmitterová
Mgr. Edita Strmeňová
PaedDr. Monika Josifovová
PaedDr. Agáta Janková
Mgr. Lukáš Lučanský
DEJ – GEO – TEV – Výchovy Mgr. Anna Šusteková Mgr. Ivan Hraško
PhDr. Alica Hrončeková
Mgr. Tatiana Korimová
Mgr. Rastislav Koza
Mgr. Róbert Rácz
Mgr. Ivan Krnáč
Mgr. Boris Látka
Mgr. Marta Ondrášiková
Mgr. Lukáš Lučanský
Mgr. Mária Belovová
Mgr. Jozef Juriga
Mgr. Helena Maráková
Mgr. Mária Hroboňová
PaeDr. Monika Josifovová
PaeDr. Agáta Janková
PhDr. Viera Rapcová
OBN – EKO – PSY - UKL - DEU PhDr. Viera Rapcová Mgr. Róbert Rácz
PaeDr. Monika Josifovová
Ing. Helena Tomašovičová
Mgr. Marta Ondrášiková
MAT – FYZ – INF – BIO - CHE Mgr. Marta Öllösová Mgr Anita Dzurová
PaedDr. Henrieta Halušková
PaedDr.Elena Koprdová
PaeDr. Arpád Šestina
Mgr. Zuzana Fulajtárová
Mgr. Rastislav Koza
RNDr. Tatiana Sarvašová
Mgr. JUDr. Karol Karman
Mgr. Helena Maráková
RNDr. Jarmila Muchová
Mgr. Zuzana Pšenicová
Emília Blahútová
Mgr. Danka Macková
PaeDr. Ivan Gugľava
Mgr. Helena Krpeľanová
Mgr. Ivan Krnáč